Brandsäkra båten – Brandskydd i fritidsbåtar

För många människor går båtliv och sommar hand i hand. Men med båtarna följer också brandrisker som måste åtgärdas innan du kan njuta av din tid på vattnet på ett säkert sätt.

I den här artikeln kommer vi att ta upp hur du ska göra för att brandsäkra båten, vilka bränslen som är brandfarliga samt hur man bäst hanterar dem för att undvika en brand.

Inlägget innehåller affiliatelänkar. Genom att du handlar via länkarna får vi en provision. Det är inget som påverkar vad du får betala för varan.

Brandsäkerhet i båten

Enligt försäkringsvillkoren på fritidsbåtar ska alla motordrivna båtar vara utrustade med minst en två kilos handbrandsläckare med pulver. Om båtens längd överstiger tio meter ska den ha minst två brandsläckare. Släckarna bör placeras så att den är lättåtkomlig vid händelse av brand.

En bra brandsläckare att ha på båten är Houegard 2kg brandsläckare. Det är en liten och smidig släckare som får plats i ett stuvutrymme så att du alltid har den nära.

Som ett bra komplement till brandsläckaren kan en brandfilt användas. För att läsa mer om brandfiltar, ta del av vårt test av de bästa brandfiltarna.

För större båtar kan en sprinkleranläggning monteras i motorrummet. Börjar det brinns i anslutning till motorn kommer systemet aktiveras och själv släcka branden.

Brandsäkra båten och förebygg brand

För att förhindra en brand på din båt bör du kontrollera alla slangar och anslutningar från bränslesystemen. Dessutom är det viktigt för elsystemet så att det inte finns några kortslutningar som kan leda till gnistor som orsakar ett utbrott av lågor.

Har du en gasolflaska ombord på båten ska den förvaras i ett utrymme som har avluftning som mynnar ut utanför utrymmet. Spritkök ska fyllas på utombords och var vaksam så du inte överfyller.

Undvik att hantera bensin eller annan brandfarlig vätska i lösa kärl inombords. Ska du fylla på en lös bränsletank, plocka alltid ur tanken så att inte bensinångor ansamlas någonstans i båten och riskerar att antändas.

För att kunna hantera en nödsituation som kan uppstå ska du se till att allt är i toppskick! Det är lätt att glömma småsaker som brandvarnare och brandsläckare. Se till att dessa inte behöver fyllas på eller bytas ut och fundera på var det ska placeras för att lättast kunna nås i en nödsituation. En brandfilt kan också vara praktisk att ha i båten som ett komplement till brandsläckaren.

Brandsäkra båten - brand på båt

Största brandriskerna på din fritidsbåt

1. Tankning

Vid tankning bör alla personer gå i land och stanna där tills motorn har startat. Var noga med att torka upp bränsle- och oljespill på och runt motorn. Även diesel och motorolja kan antändas tillsammans med andra material även om det normalt sätt är svårantänt. Heta ytor kan även vara en risk som kan få diesel att självantända.

Munstycket måste hållas i kontakt med fästet under hela tankningen för att förhindra gnistbränder. Detta beror på att bränsle har en stor mängd statisk elektricitet som kan orsaka en elektrisk urladdning när det träffar luft, metallföremål eller andra brännbara ämnen.

För att undvika bränder bör du inte fylla på bränsletankarna i din båt om du har lös tank. Se alltid till att ventilera i minst 2 minuter innan du startar motorn efter tankning. De flesta brandolyckor inträffar när folk startar båten omedelbart efter att ha tankat – farliga ångor kan ackumuleras mycket snabbt i slutna utrymmen som motorrum eller i något annat slutet utrymme.

Det är kanske en självklarhet med rökning är absolut förbjuden i närheten av platser där brännbara vätskor och gaser hanteras.

2. Matlagning

Tändning av spisar skall göras med stor försiktighet. Använd endast kök som är gjorda för båtar.

Kontrollera att läckage vid röranslutningar inte före­kommer. Se vidare till att brännbara material såsom textilier, papper med mera inte finns i närheten av öppen låga. En förutsättning för trygg användning är regelbunden tillsyn.

Påfyllning av spisens behållare är alltid förenad med risker. Har spisen löstagbar bränslebehållare skall den fyllas utanför båten. Öppen eld får inte förekomma. En rejäl tratt bör alltid användas. Fyll aldrig på ett spritkök innan det har kallnat.

Vid användning av gaskök finns risk för gasläckage. En brandvarnare larmar vid brand med reagerar däremot inte på brandfarliga gaser innan det är försent. Med en gasvarnare kan du bli varnad om det uppstår ett gasläckage och du kan snabbt åtgärda problemet. Här kan du läsa mer om gasvarnare.

3. Start av värmare

När du använder och startar en båtvärmare ska du iaktta samma försiktighet som när du tänder köket på båten. Värmaren bör med jämna mellanrum funktionstestas eftersom den sällan övervakas kontinuerligt.

Om du placerar en fristående värmare i din båt och den står i ett slutet utrymme måste du alltid kontrollera så att värmaren får tillräckligt med förbränningsluft och att avgaserna ventileras bort. Görs inte detta på rätt sätt är det en direkt livsfara för människor som befinner sig i utrymmet.

Har du en bra ventilation är det även mindre risk för kondens. Var även här noga med att enbart använda utrustning för marint bruk och följ tillverkarens instruktioner.

Vinterförvara din båt rätt för att undvika brand

Om du ska förvara din båt under vintern är det viktigt att koppla bort alla strömkällor och ta bort batteripolerna eller koppla bort strömmen. Lämna inte båten obevakad med någon av dessa saker anslutna: till exempel laddningssystem på en elektrisk värmefläkt vilket skulle kunna orsaka en brand.

Om det börjar brinna på båten

Om det skulle börja brinna på en båt bör du släcka branden så fort som möjligt. En båt kommer inte explodera vid brand men däremot kan brandförloppet bli mycket snabbt och strålningsvärmen från branden kan vara omfattande.

Om båten börjar brinna bör du agera enligt följande lista:

  1. Stanna motorn, använd en handbrandsläckare eller en brandfilt för att släcka branden.
  2. Stäng av bränsle- och eventuellt gasolsystem.
  3. Stänga av huvudströmmen.
  4. Använd vattnet runt dig för att släcka mindre brandhärdar, undvik att andas in röken.
  5. Larma 112 om du inte själv lyckas hantera situationen.

Andra saker att tänka på är om det finns gasol ombord på båten ska huvudventilen stängas av och flaskas ska föras i säkerhet.

Sjöräddningssällskapet om brand ombord på båt

Källor till artikeln

Lämna en kommentar